Thách thức danh hài 4|trailer tập 11:Trấn Thành, Trường Giang rối với loạt thí sinh nói 1 trả lời 10

Bầu chọn hài này

Add Comment