20 thoughts on “[Tất Niên 2015] – Hài Trấn Thành và Anh Đức 2016

  1. Cho tui hỏi câu
    Khúc Trấn Thành nói
    “Mày mua dao cạo làm gì con người ta. Nó thích……,,
    Sau đó nghe ko rõ

Add Comment