17 thoughts on “TÁO QUÂN 2014: GIAO THÔNG ĐÃ XÂY XONG CẦU [FULL HD]

 1. Lời Bài:
  (Táo Giao Thông)
  Tôi đã xây xong cầu,
  Tôi đã xây xong cầu,
  Cầu vừa xây xong,
  Cầu là vừa xây xong.

  Tôi đã xây xong cầu,
  Tôi đã xây cầu,
  Tôi đã xây xong cầu.
  Cầu tôi mới xây xong rồi,
  Là tôi đã đi cầu xong.

  (Bắc Đẩu)
  Ông hẵy nghe đây này,
  Tôi biết ông xây cầu.
  Ừ, cầu vừa xây xong,
  Nhưng mỗi truyện xây cầu
  Ông nói hơi nhiều về cái truyện xây cầu.
  Tôi biết ông xây cầu,
  Từ khen, cũng khen vừa thôi.

  (Táo Giao Thông)
  Tôi chẳng khen gì cả, tôi nói luôn đây này:

  Tôi đã xây xong cầu,
  Tôi đã cho thông cầu,
  Cầu vượt giao thông,
  Cầu rộng mênh mông

  Tôi đã cho thông cầu
  Tôi đã thông cầu
  Tôi đã cho thông cầu.
  Kìa có biết bao nhiêu người
  Nhìn tôi và cũng cho điểm 10.

  (Bắc Đẩu)
  Còn tôi thấy ông khi cười
  Mặt ông giống con đười ươi.

 2. Ngôi sao Còn lại

  - Edit Reply

  tôi đã xây xong cầu
  tôi đã xây xong cầu
  cầu vừa xây xong
  cầu vừa xây xong
  ừ cầu vừa xây xong
  cầu rộng mênh mông
  tiếc gì 1 like

Add Comment