20 thoughts on “Livestream đặc biệt giới thiệu PBN133 – Nguyễn Ngọc Ngạn: The Farewell

  1. Tôi rất thích chương trình, Ông Ngạn và cô Thuỷ rất chuẩn, nhưng sao cái cô Ngọc Hân này còn vô duyên quá.

  2. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🌺🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💖💖💖💖💖💖❤️❤️❤️🌺🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹🌹Chú Ngạn Đỉnh của đỉnh 💖💖💖💖💖💖💖💖❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

  3. NGN là một biểu tượng nghệ thuật khó có người thay thế sau nầy, cảm ơn ông và PBN đã làm thăng hoa văn hoá VN ở hải ngoại, người Việt chân thành cảm ơn đóng góp quý báu này. Phong cách và ngiên cứu sâu xa , NGN đã thay đổi cách nhìn về MC cổ điển.

  4. CÔ Thủy đã hết lòng vì văn nghệ Việt Nam ở hải ngoại. Tạo dấu ấn đẹp trong lòng người dân Việt Nam.

  5. Trung tâm TN nhờ hai MC NNN và NCKD mới tăng thêm sự cuốn hút,sau này không một ai có thể the một trong hai MC này,phải hợp mới thu hút được

  6. Chào chú ngoc và cô tô ng thủy và ng hân vui vẻ manh khoẻ a chú ngoc ngan nói dẫn chương trình và khể chuyên rất hài ước mong chú vẫy làm em si trở lai

  7. Chú Nguyễn Ngọc ngạn là một Mc tuyệt vời của nước Việt Nam sắp tới phải chia tay với trung tâm Thúy Nga mọi người sẽ không thấy chú nữa hoặc là tiếc và luôn nhớ thương chú nhớ mãi chú một người hướng dẫn chương trình rất là tuyệt vời. Chúc chú nhiều sức khỏe và trung tâm Thúy Nga sắp tới sẽ thành công

Add Comment