20 thoughts on “Lam Anh – Hãy Nói Với Em (from Show Hội Ngộ Táo Quân 2016)

  1. Chào buổi tối, một ngày, tất cả chúng ta trên thế giới, và một ngày, chúng ta không còn trẻ nữa. Bạn phải nhớ tôi, tôi sẽ gặp bạn.

Add Comment