HỘI NGỘ DANH HÀI 2016 | TẬP 6 | COI MẮT | 10/01/2016

Tiểu phẩm: Coi mắt

Biểu diễn: Nghệ sĩ Hoàng Sơn, Hoàng Hải, Ánh Hồng, Lê Quốc Tùng Nhấn subcribe để xem tiếp những video tuyệt vời khác:

✥ Subscribe: https://www.youtube.com/c/dongtaypromotionofficial?sub_confirmation=1
✥ Website: http://dongtay.com.vn
✥ Facebook : https://www.facebook.com/DongTayPromotion

Rate this post

Add Comment