Hài Xuân Bắc mới 2017– Gái Đẹp Lắm Chiêu(Cát Phượng, Yaya Trương Nhi)

Hài Xuân Bắc mới 2017– Gái Đẹp Lắm Chiêu(Cát Phượng, Yaya Trương Nhi).
Xuân Bắc là một anh chàng ham mê gái đẹp, vô tình bị lừa cho uống thuốc lag, nhưng cuối cùng vỡ lẽ đó chỉ là một chiêu trò Xuân Bắc tạo ra để thử thách khách mời Yaya Trương Nhi và anh chàng đẹp trai Tấn Lộc.
Tình huống hài với sự tham gia của nữ diễn viên hài Cát Phượng.

Rate this post

Add Comment