Hài Xuân Bắc mới 2017 – Cuộc Tình 500 Triệu ( Hoài Linh, Cát Phượng, Thái Hà )

Hài Xuân Bắc mới 2017 – Cuộc Tình 500 Triệu ( Hoài Linh, Cát Phượng, Thái Hà )

Hài Xuân Bắc mới 2017 – Cuộc Tình 500 Triệu ( Hoài Linh, Cát Phượng, Thái Hà ).
Câu chuyện hài giữa những người đang tranh giành tình yêu thì bỗng xuất hiện một đứa em bị tật. Mọi chuyện được giải quyết khi có người vào can ngăn.

Add Comment