Hài Xuân Bắc – Chuyện ở một tòa soạn – Tự Long hay nhất

Danh hài Xuân Bắc không những diễn kịch hay mà còn có tài làm MC nữa, hai xuan bac thường đóng chung với diễn viên hài Tự Long nổi tiếng với vở kịch: Chuyện ở một tòa soạn
http://7choigame.com/
http://choigame7.com/
http://aichoigame.com/

Rate this post

Add Comment