Hài Kịch "Ngao Sò Ốc Hến"| Hoài Linh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Chí Tài

#haihoailinh #haichitai #parisbynight
Hài Kịch “Ngao Sò Ốc Hến” (Nguyễn Thành Châu)
Hoài Linh – Quan Huyện
Phi Nhung – Thị Hến
Mạnh Quỳnh – Trùm Sò
Kim Ngọc – Bà Huyện
Chí Tài – Lý Trưởng Hà
Calvin Hiệp – Thầy Đề
Đoan Thy – Bà Đề
Quốc Tuấn – Lệ Cửu
Trúc Lam – Cua
Hoàng Đạo – Lệ Bất
Mai Voi – Bà Lý
©2004 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
🔥 Video hấp dẫn nhất nằm trong link này 👉 http://channel.thuynga.online/haynhat/
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ Instagram: https://www.instagram.com/thuynga_official/
☞ Thuy Nga Youtube: http://channel.thuynga.online/ThuyNgaParisByNight
☞ Hài Official: http://channel.thuynga.online/haiofficial
☞ Thuy Nga Karaoke: http://channel.thuynga.online/ThuyNgaKaraoke
☞ Thuy nga Radio: http://channel.thuynga.online/ThuyNgaRadio
☞ MC Nguyễn Ngọc Ngạn Youtube: http://channel.thuynga.online/NguyenNgocNganOfficial
☞ Website: http://www.thuyngashop.com
☞ Website mua hàng tại Việt Nam: http://www.thuynga.online
Xem thêm: https://www.haihaynhat.com/hai-hoai-linh/
Nguồn: https://www.haihaynhat.com/

Rate this post

20 thoughts on “Hài Kịch "Ngao Sò Ốc Hến"| Hoài Linh, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Chí Tài

  1. Bọn này không biết lượng sức mình, với vở tuồng kinh điển mà chúng diễn như tấu hài. Rất mai là đến bây giờ t mới thấy. Bẩn mắt!

Add Comment