Hài giáo sư Mr phiêu – quang minh hồng đào

Hài giáo sư Mr phiêu - quang minh hồng đào

Những nghệ sĩ hài như chú Quang Minh thật sự là huyền thoại . Các bạn hãy xem sự khác biệt giữa các hài ngày sưa vs bây giờ để thấy hài bây giờ rẻ tiền như thế nào

Add Comment