Gặp Nhau Cuối Tuần: Chương Trình Kỉ Niệm 4 Năm (2004)

Gặp Nhau Cuối Tuần: Chương Trình Kỉ Niệm 4 Năm (2004)

Chương trình này gồm rất nhiều tiểu phẩm đặc sắc bao gồm:

00:00:00 – Màn đối thoại giữa Xuân Bắc và Tần Vương (bối cảnh phim Hero)
01:06:09 – Bác Sĩ Hoa Súng – Chiếc Cân Vi Diệu

Playlist Gặp Nhau Cuối Tuần: https://www.youtube.com/playlist?list=PLL1mvHfambAiA2kbt6M71K8als8UOiM6I

Add Comment