Đấu trường tiếu lâm | Tập 5 | Thí sinh 6: Lê Trọng Vĩnh-tiểu phẩm: Tự tử | 10/5/2016 | HTV

Đấu trường tiếu lâm | Tập 5 | Thí sinh 6: Lê Trọng Vĩnh-tiểu phẩm: Tự tử | 10/5/2016 | HTV

Add Comment