Chết cười với màn đối đáp giữa Xuân Bắc và Tần Vương- Hài Anh hùng thời loạn 2002

Bầu chọn hài này

Add Comment